Türk şiiri

Türk şiir sitesi


Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri

Kalktı göç eyledi Avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir […]

İlgıt İlgıt Seher Yeli Esiyor

Ilgıt, ılgıt seher yeli esiyor Gâvur dağlarının başı dumanlı. Gönül binmiş aşk atına aşıyor Bire beyler cünunluğun zamanı mı? Aşağıdan […]

Her Sabah Seyran Gezerken

Her sabah, her sabah seyran gezerken Iras geldim selvi boylu fidana Top top olmuş kirpikleri bölünmüş Hoş benzettim samur kaşlar […]

Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan

Aslımı sorarsan Avşar soyundan Ayrı düştüm aşiretten beyimden Pınarbaşı’ndan da beş yüz evinen Çıkıp da cana kıyanlardanım Çekerim çileyi böyl’olsun […]

Koşma

Çıktım yücesine seyran eyledim Cebel önü çayır çimen görünür. Bir firkat geldi ki coştum ağladım Al yeşil bahçeli Kaman görünür. […]

Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım

Yedi iklim dört köşeyi dolandım Meğer dünya her tarafta bir imiş Ben dünyayi Al’Osman’ın sanırdım Meğer dünya yüz sultanlık yer […]

Sana Derim Hasan Kalesi

Sana derim Hasan Kalesi sana Alt yanında döğüş oldu, yön oldu Yiğit olan yiğit çıktı meydana Koç yiğitler arap ata […]

Yine Tuttu Gavur Dağ’ın Boranı

Yine tuttu Gavur Dağ’ın boranı Hançer vurup açarlardı yaramı Sana derim Mıstık Paşa ereni İçindeki bunca beyler nic’oldu Sabahaca kandilleri […]