Türk şiiri

Türk şiir sitesi


Bir Yiğit Gurbete Çıksa

Bir (y)iğit gurbete çıksa Gör başına neler gelir Sılası fikrine düşer Yaş gözüne dolar gelir Kalemnen çekilmiş kaşlar Gözümden akıttım […]

Seherde Uğradım Ben Bir Güzele

Seherde uğradım ben bir güzele Dedim sarhoş musun söyledi yoh yoh Ağ elleri boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır söyledi […]

Ağalar Gurbetten Geldim

Ağalar gurbetten geldim Geldim ki nazanım gitmiş Sılam bana hor göründü Salınıp gezenim gitmiş İçmişim ezel şarabı Yine kavuştur yarabbi […]

Uca Dağların Başından

Uca dağlarin başından Perim güle güle gelir Ondört onbeş nazeninnen Elin vermiş ele gelir Yeriyip terliyip izi Humarlanıp ala gözi […]

Tutam Yar Elinden Tutam

Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara Olam bir yareli bülbül İnem bağlara bağlara Birin bilir binin bilmez Bu dünya […]