Türk şiiri

Türk şiir sitesiNigari

Nigâri, bir kâğıdı bir kalemi sevdi. Padişahları gördü Gala –
ta’dan. II. Selim’le ava çıktı.

I. François’yı, V. Charles’ı çizdi.

Büyük dedesi gibi satranç oynadı. Bir deniz kitabı yazdı. Bu –
lunamadı.

Karanfili sevdi. Bunun için Barbaros’un, II. Selim’in eline
karanfil verdi.

Kanuni’yi I. François’ya yazacağı mektubu düşünürken gör –
dü. Kanuni onun için düşüncelidir. Gezdiği yerde yeşil bir dal var –
dır.

Padişahların yüzünü sevdi. Yavuz Sultan Selim* önünde bir
elma gibi durmasını bilmedi.

İhtiyarlığında tanıdı Barbaros’u. Bu yüzden yeşil bir göğe
bakar.

Ummanı dolaştı. Şiir yazdı.

Her sabah oturur kalemlerini sivriltirdi. Onun için eli hiç tit –
remedi.

Neden sonra yeryüzüne bir Nigâri tavrı çıktı.

Artık Kanuni hep düşüncelidir. Doğan burunlu, seyrek diş –
lidir. Resimdeki gibidir.

II. Selim sarı pabuçlar giyer. Bir taşlığa basar. Ava çıksa bir
adam sağ eliyle hedefi tutar.

Barbaros ne zaman arkasına bir şey giyse açık mavidir. Eli –
ni kaldırsa, otursa resimdeki gibi oturur.

Bir kâğıt üstündedir artık V. Charles. Başka hiçbir yerde de
olmayacaktır.

Yavuz’un boyunu hiç bilmeyeceğiz.

Şimdi bir kuşbaz dursa, bıyığını bursa, yürüse, Nigâri’nin tav –
rında yürür.

Şimdi Galata’da bir XV. Yüzyıl denizi Nigâri’nin boyalarına
Giriyordur.

Sıkılıyordur bir kalem bir fırça bir kâğıt.

*Yavuz Sultan Selim sıkılgandı. İstanbul’a gizlice girdi. Okurken gözlük takardı.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Nigari - İlhan Berk