Türk şiiri

Türk şiir sitesiYedikçe

Ölüleri yedikçe büyüyoruz biz yedikçe yedikçe yedikçe
Mısır’ı Elam’ı Kalde’yi
Fenike’yi Yunan’ı Roma’yı yedikçe
Eski bir gökyüzünü
Çiğ mavisi denizlerini ilk basmaların
Bir kuşu İsa’dan önce
Bir ağacı İsa’dan sonra
Büyüyoruz güçleniyoruz sonra yozlaşıyoruz
Gene büyüyoruz güçleniyoruz gene daha başka şeyleri yedikçe

Homeros’u yedikçe
Thales’i sonra
Sokrates’i sonra
Ovidius’u yedikçe
Ortaçağ ezgilerini o düşsel o soğuk o dar o kapalı
O donuk aydınlığında sokakların
Ormanlarını Hindistan’ın
Ormanların nemini
Yanık duygusunu Afrika’nın
Yüz yıl savaşlarını
Savaş aralarını barışları
Ayaklanmaya karşı ayaklanmaları
Bitmek bilmeyen göçleri yerleşmeleri dağılmaları toplanmaları
Bir sökülüp bir kurulan sonra gene sökülen gene kurulan çadırları
Gözyaşlarını sevincin
Gözyaşlarını acının
Düşünü bir genç adamın yalınayak
Bir genç kadının yalınayak
Tüm masalsı erkekleri masalsı kadınları tüm
Kocaman duvarlarını tapınakların şatoların burçların

Yedikçe sarmaşıkların ürediği az ışıklı
Bir güzel yüzü
Bütün güzel yüzlerin betiklerin
Bütün güzel seslerini yontuların
Tekliği çokluğu
Akları karaları mavileri turuncuları kırmızıları morları
Haziranları temmuzları ağustosları ağustos sonralarını
Ekim sonralarını kasım sonralarını
Güneşleri güneş kalıntılarını
Don Kişot’u Gargantua’yı Mona Lisa’yı
Sanra daha başka şeyleri daha başka şeyleri daha başka şeyleri

Yedikçe bir kadının o güzel ağzını
Ürünlerini yeraltının bakır
Ürünlerini gökyüzünün bulut
Bir türküyü
Bir resmi
İlk basımevini bulanı
Barutu bulanı ilk
Döndüğünü söyleyeni dünyanın
Sonra Yeniden Doğuş çağını
Yeniden doğuş sonrasını yedikçe
İlk gemiyi yüzdüreni büyük sularda gemileri
Uçakları havalandıranlar gökdelenleri
İş sözleşmelerini iş bırakımlarını
Yıkımları onarımları
Çocuksu yüzlerini milyonların
Mavisini Picasso’nun
Bugünü yedikçe
O çok eski çok yeni dengeyi
O çok eski çok yeni aydınlığı
O çok eski çok yeni karşıtlığı
Uyumları bütün

Büyüyoruz yarın bizi yiyeceklere

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Yedikçe - S. Kudret Aksal