Türk şiiri

Türk şiir sitesi


Gazel

Gencinen olsam vîrân edersin Âyînen olsam hayrân edersin Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna Baksan ne işler seyrân edersin Sâkî kerâmet sende […]

Şarkı

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni Ben bu sözden dönmezem devr […]

Hüsn-i Aşk

……. ……. Hargehleri dûd-ı âh-ı hırmân Sohbetleri ney gibi hep efgan Her birisi bir nigâra urgun Şemşir gibi dehanı pür […]