Türk şiiri

Türk şiir sitesiPromete

Kalbinde her dakika şu ulvi tahassürün
Minkar-ı âteşinini duy, dâima düşün:

Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?..

Yükselmek âsümâna ve gülmek, ne tatlı şey!..
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa… Ey

Müştâk-ı feyz u nûr olan âti-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin

Yüklen getir – ne varsa – biraz meskenet – fiken,
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen

Esmâr-ı bünye-hıyzini; boş durmasın elin.
Gör dâimâ önünde esâtir-i evvelin

Gökten dehâ-yi narı çalan kahramâanını…
Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şânını!..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Promete - Tevfik Fikret